Cena za lekci:

  • Total Body Workout                 90 Kč
  • Permanentka 10 vstupů        800 Kč
  • Permanentka 20 vstupů      1500 Kč      
 
 Doklad o zaplacení je akceptován zdravotními pojišťovnami, které ve svých programech přispívají na různé druhy cvičení.

 

Platí se na místě před zahájením lekce. Nemusíte platit "školné" na delší dobu dopředu, nic Vám nepropadá v případě nemoci, dovolené, nezajištěného hlídání dětí apod.
Před zahájením lekce je dána kasička na peníze. Jsem ráda, že tento systém funguje již několik let bez problémů. V opačném případě bych musela peníze vybírat po jednotlivcích a zkrátil by se nám čas určený ke cvičení. Děkuji za poctivost.